Dětské hřiště a sportovní koutek

Dětské hřiště

Moderní obytná zahrada má splňovat několik funkcí. Kromě estetické, oddechové či pracovní, spojené s údržbou, je důležité mít možnost v zahradě i aktivně se rekreovat – lehce sportovat. Posilování organismu v kterémkoliv období dne je důležité zejména pro děti, jejich zdravý tělesný vývin, ale i získání vhodných pohybových návyků na celý život. Exteriérové ​​umístění nářadí a jeho využívání naučí děti pravidelně sportovat, a pokud se zúčastní i na zhotovování nebo navrhování cvičebních zařízení, je efekt z této činnosti mnohonásobný. Výhodou svépomocné výroby cvičebního nářadí je i to, že s růstem dětí ho můžeme obměňovat a přizpůsobovat schopnostem a vzrůstu dítěte či dětí.

Obecné zásady

Do obytné zahrady vybíráme zařízení na takové druhy sportů, které nepotřebují mnoho místa. Plošně náročné sportovní hry (míčové či tenis) je lepší hrát na společných hřištích mimo obytné zahrady. Je důležité, aby naše zařízení nesloužily pouze jedné činnosti, ale byly víceúčelové. V zahradě se dají umístit zařízení na jednoduché cvičení – kladina, hrazda, cvičební lavička (bez opěradla), lano nebo síť na šplhání. Vhodný je i cvičební žebřík – ribstol – připevněn na stěnu. Důležité je myslet i na vhodnou volnou plochu – místo na prostná cvičení či volný pohyb dětí.

Ve sportovním koutku má být několik nářadí, aby byl, zejména pro děti, rozmanitý a nejlepší je, pokud je spojen také s možností her. Deska umístěná nad pískovištěm může sloužit jako kladina na cvičení, příležitostná sedačka nebo podložka pod drobné pískové stavby. Písek v pískovišti je zase vhodným nezraňujícím povrchem na seskok či doskakování z okraje.

Umístění v zahradě

Místo na sport a hru musí být pečlivě vybrány tak, aby se dalo využívat nejen v kterémkoli období dne, ale i co nejdéle během roku. Proto tyto koutky neumísťujeme do severní polohy, do vlhkých prohlubní terénu nebo na silně provětrávané místa. Nejlepší je slunná, chráněna poloha. V případě, že nemáme možnost výběru, pomůžeme si vybudováním závětrné stěny nebo vhodnou okrajovou výsadbou. Solitérní strom v blízkosti zase poslouží k zastínění příliš osluněné jižní polohy putujícím stínem.

Sportovní a herní koutek má být umístěn tak, aby sportovní aktivity nebyly omezovány pracemi kolem domu, ale ani aby svými nároky na pohyb nerušily jiné činnosti. Nejlepší je využít k tomuto účelu odpočívadlo a herní koutek vytvořit na jeho okraji jako pokračování zpevněné plochy.

Vybavení sportovního koutku

Základní vybavení sportovního koutku se skládá ze stabilních zařízení v prostoru, které slouží k posilování (hrazda, ribstol, lavička), cvičení rovnováhy (kladina) nebo šplhání (lano, visící provazový žebřík, provazová síť v rámu). Uvolňovací může být cvičení na kruzích nebo houpání na houpačce.

Důležitá je úprava povrchu plochy pod zabudovaným nářadím, který bývá namáhán seskoky, přičemž je třeba, aby byl přiměřeně měkký resp. pružný. V blízkosti zařízení se nesmí nacházet stupně, obrubníky, jámy nebo díry, či jakékoliv rozdíly v úrovni terénu, protože jsou nebezpečné pro kotníky. Kromě stabilních zařízení musíme pamatovat i na plochu na pohybové aktivity na zemi. Pro malé děti je volná trávníková plocha vhodná na rychlé hry, starší ji mohou využít k cvičení bez nářadí nebo odpočinek.

Pískoviště

Spojením sportování s hrou můžeme dosáhnout již u malých dětí radost ze smysluplného pohybu. Nejmenší děti milují písek (zvláště vlhký), v pískovišti si dokáží hrát celé hodiny. Pokud pískoviště zařídíme nejen hracím pultem, ale i vhodným cvičebním nářadím, dosáhneme nenásilného přivykání dítěte na cvičení.

Pískoviště pro děti je vyhloubena jáma s obrubou okrajů a drenáží, vyplněna čistým pískem. Velikost pískoviště může být rozdílná, ale většinou postačí čtverec (může být i obdélník) s rozměry 150 až 200 cm (výměra 150 x 150 cm je pro tři děti). Plochou na pískoviště nemusíme šetřit, neboť po odrostlých dětech ho můžeme snadno rozebrat a opět nahradit trávníkem.

Vrstva písku v pískovišti by měla mít tloušťku 20 až 50 cm, drenáž ze štěrkopísku 10 cm. Mezi drenážní vrstvu a písek je výhodné položit vrstvu betonových dlaždic (cihel, kamenných kostek), které zabrání rychlému zanášení drenážní vrstvy pískem. Hloubka jámy pro pískoviště se pak odvíjí od tloušťky plánovaných vrstev a od toho, zda chceme pískoviště zapustit do země zcela (hladina písku musí být o 10 cm nižší než ukončení okraje) nebo jen částečně. Stěny jámy vytvoříme z desek (tloušťky 2 až 3 cm šířky 20 cm) nebo fošen, které je třeba impregnovat a upevnit v rozích na kolíky. Obvod jámy může být upraven lemem z cihel, betonových prefabrikátů nebo betonovou obrubou. Svislé obvodové stěny je třeba z bezpečnostních důvodů (aby se dítě neporanilo o ostré hrany) vybavit vodorovně umístěnými deskami, vhodnými i na hraní a sezení.

Pískoviště

Materiál na nářadí

Základní zásadou při venkovním použití je, že zařízení na cvičení musíme udělat dostatečně mohutné, kvalitně navržené, přiměřeně masivní a důsledně učiněno i v detailech, neboť bude sloužit i jako funkční plastika. Nároky na výběr, kvalitu a povrchovou úpravu materiálu jsou u všech zařízeních venku vyšší než u prvků pro vnitřní použití. Vystavení povětrnostním vlivům si vynucuje použití odolných materiálů a takové konstrukční detaily úpravu povrchu, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do konstrukce a následnému hnití, rezivění a rozpadu. Vhodným materiálem na cvičební nářadí je hladce opracované dřevo, kov, případně plastové odlitky. Doplňky jsou přiměřeně hrubé lana. Spojovací prvky jsou nejlepší kovové, s nerezovou úpravou.

Okolí sportovního koutku

Okolí sportovního a herního koutku upravujeme tak, aby bylo chráněno nejen před větrem, nepříjemně silným sluncem, ale i zvědavými pohledy sousedů či náhodných chodců procházejících venku. Poslouží nám k tomu závětrná stěna nebo vhodná výsadba z vyšších (kvetoucích) keřů. Pokud musíme šetřit místem, uděláme stříhaný živý plot.

Při úpravě okolí dbáme nejen k tomu, aby bylo místo chráněno zvenčí, ale také aby byl z něj zajímavý pohled na okolní výsadby. Proto i technickou závětrnou stěnu zkrášlíme popínavou rostlinou. Rostlinný materiál na výsadby vybíráme tak, aby neměl trny či bodliny (akát, hloh, hlohyně, hlošina, růže, trnka). Je vhodné vyhnout se i prudce jedovatým dřevinám, jako jsou tis, štědřenec. Pokud je součástí koutku pískoviště pro nejmenší děti, nevysazujeme ani rostliny s nápadnými plody, které by lákaly k jídlu.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This