Jak vyřešit schodiště v rodinném domě

Hned po zhotovení stropů vzniká problém komunikačních tras v mezipodlažích. Je nezbytné zhotovit schody. Všechny potřebné parametry jsou dány projektem a výběr schodiště třeba s projektantem řešit ještě ve fázi projektování.

DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ

Dřevěné schodiště je jedno z nejjednodušších řešení, protože nepotřebuje žádné zvláštní kotvení do podlahy ani do horního podlaží. Lze ho tedy položit přímo na hotovou podlahu. Není nutné budovat základ. Co se týče výběru dřeva, je víceméně na investorovi – jaké se hodí do interiéru, jaká je cena a pod.

Dřevěné schodiště se převážně navrhují s krajními schodnicemi, ale setkáváme se i nestandardními řešeními s jednou středovou schodnicí, s točitými schodišti, zalomenými schodišti apod.

Spojování dřevěných schodišť se převážně řeší tesařskými spoji a lepidly, ale při velkovýrobě se můžeme setkat i se šrouby. U dřevěných schodišť je možné navrhnout kombinaci s ocelí, ať už u zábradlí nebo v případě nosné části schodiště.

dřevěné schody

VÝHODY

+ Lehká konstrukce
+ Rychlá montáž bez větších stavebních úprav okolí
+ Estetické působení
+ Cena při prefabrikovaných schodištích

NA CO SI DÁT POZOR

  • Kroková hlučnost
  • Nosnost

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

Rozměry ocelového schodiště se při návrhu získávají z stejně jako v případě dřevěného, ​​materiál neovlivňuje postup při návrhu, při ocelovém schodišti je však třeba vyřešit kotvení do podlahy v horní i dolní části. Ocelové schodiště je náročnější nejen na realizaci, ale i finančně.

Většinou jde o jednoduchou konstrukci s jednou střední schodnicí. Ani zde se však fantazii meze nekladou a tvar schodiště může být libovolný (zalomené, točité, přímé, dvouramenné apod.).

Samotné umístění schodiště v interiéru pak rozhoduje, zda schodiště bude samonosné, nebo bude nutné kotvit ho do stěn, resp. navrhne se jiný systém podepření. Samozřejmě, že jej lze kombinovat i s jinými materiály. Jak nášlapná vrstva se dá použít dřevěná nebo skelná nástupnice (v takovém případě musí být použito bezpečnostní sklo), případně i mramor, žula nebo různé variace tahokovu, apod. Výhodou ocelového schodiště je možnost použití v exteriéru v případě, pokud se ošetří vhodným nátěrem. Dodává se i rozmontované, což může snížit náklady na dodávku.

ocelové schody

VÝHODY

+ Pevná a lehká konstrukce
+ Možnost samonosné konstrukce
+ Široká škála tvarů a materiálových kombinací, estetické provedení
+ Suchá montáž

NA CO SI DÁT POZOR

  • Cena
  • Náročnější na zhotovení
  • Kroková hlučnost

ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ

Nejčastěji se zhotovuje, má-li být osazeno v chodbě a zádveří, případně vést do suterénu. Při takovém schodišti je potřebný důraz na přesnost zhotovení stupňů, což je mnohdy kamenem úrazu. Při povrchových úpravách stupňů se všechny nerovnosti (hlavně výška stupňů) musí přesně doupravit.

Nástupnice a podstupnice (vodorovná a svislá část stupně) se nejčastěji upravují dřevem, případně se obkládají keramickou dlažbou. Železobetonové schodiště je oproti ostatním konstrukčním systémům nejrobustnější. Nosná konstrukce může být navržena jako schodnicová (schodnice uložena na podestě) nebo je ukotvena do stěny či sloupu, samonosná a pod.

Mírnou nevýhodou železobetonového schodiště jsou mokré procesy během realizace, je tedy náročnější na čas a návaznost na ostatní práce na stavbě. I rekonstrukce, změna barevnosti nebo opravy železobetonových schodišť jsou náročnější (nejen pracnější, ale také z hlediska financí). Výhodou je také použití v exteriéru i interiéru.

VÝHODY

+ Pevná a stabilní konstrukce
+ Vhodné do exteriéru i interiéru
+ Cena
+ Široká škála tvarů

NA CO SI DÁT POZOR

  • Mokré stavební procesy prodlužují čas výstavby, při rekonstrukci třeba okolí chránit před vodou
  • Horší estetické vlastnosti

NAVRHNĚTE SI SCHODIŠTĚ

Jak by vypadal výpočet týkající se schodiště s konstrukční výškou 3,2 m, pokud na něm chcete mít 20 schodů?

Výška schodu
Konstrukční výšku schodiště (od podlahy po podlahu) vydělte navrhovaným počtem stupňů, takže výška stupně (h) bude 3 200: 20 = 160 mm.

HLOUBKA schodu
Nyní vypočtěte hloubku stupně (b). Předpokládá se přitom, že průměrná délka (a) je 630 mm. Aby chůze po schodišti byla pohodlná, musí platit vztah 2. h + b = a. Tento vzorec se odedávna používá při výpočtu schodů, odráží výsledky získané dlouholetými zkušenostmi.
Tedy 630 = 2. 160 + ba z toho b = 310.

VÝSLEDEK
Schodiště by mělo mít výšku stupně 160 mm a hloubku stupně 310 mm. Jelikož na jednom rameni může být nejvíce 16 stupňů, muselo by být rozděleny na dvě ramena.
SLOVNÍK Stavebník

ROZMĚRY SCHODŮ
Přizpůsobují se prostoru, který máme k dispozici. Rozhodující je přitom konstrukční výška podlaží (výška od podlahy po podlahu).

Schodnice
Je to konstrukce, na níž leží schodišťové stupně, čili schody. Materiálově se od stupňů může lišit. Například na schodnici z oceli mohou být dřevěné stupně.

Podesta
Je to místo mimo podlaží, ke kterému se připojují schody, přesněji řečeno schodišťové ramena. Pokud je stupňů na rameni příliš mnoho, může se mezi podesty zařadit tzv. mezipodestou. Rozměr podesty je odvozen od šířky schodiště, k šířce ramene se připočte 100 mm.

MAXIMÁLNÍ POČET STUPŇŮ

Na jednom rameni může být nejvýše 16 stupňů. Pokud je na schodišti podesta nebo mezipodestou, lze navrhnout více stupňů.

MINIMÁLNÍ šířka schodiště
V rodinném domě musí mít schodiště šířku nejméně 900 mm. Abychom tuto šířku dodrželi, schodišťové stupně musíme rozšířit o tloušťku zábradlí.

POHODLNÝ KROK

Schodiště má být pohodlné, vzhledem k průměrné délce lidského kroku a chodidla je optimální schod s výškou 160 mm as hloubkou 310 mm.

ZÁBRADLÍ JE NUTNÉ
Každé schodiště musí mít zábradlí. Výška zábradlí se přepočítává vzhledem na výšku propadu, v rodinných domech je to standardně 1 m.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This