Na ochranu životního prostředí mohou obce využít dotace

Kompostéry
Na ochranu životního prostředí mohou obce využít dotace
Oznámkuj článek

Životní prostředí je důležité jak pro nás, tak pro budoucí generace. Rodiny se často právě kvůli lepšímu životnímu prostředí stěhují z měst na venkov, kde je obklopuje příroda a jednotlivé obce se snaží o její maximální ochranu. Nyní si obce mohou zlepšit prestiž a zároveň ušetřit za svoz komunálního odpadu díky efektivnějšímu nakládání s odpady a využitím dotací.

Nakládání s odpady přímo ovlivňuje kvalitu životního prostředí. A za tuto činnost mají zodpovědnost jednotlivé obce. Od 1. ledna 2015 dokonce obcím vznikla povinnost nabídnout svým občanům možnost třídění biologického odpadu. Za porušení této povinnosti hrozí vysoké pokuty.

K efektivnímu nakládání s odpadem ale patří i třídění a následná recyklace odpadu, rekultivace starých skládek, sběrné dvory atd. Obce nyní mohou využít dotace na sběrné dvory, třídění odpadu, kompostéry (pro občany) či rekultivaci skládek v rámci operačního programu Životní prostředí, které je možné čerpat až do roku 2020.

Evidence množství odpadu

Čím dál tím více obcí v ČR zavádí efektivnější systém pro nakládání s odpady, který spočívá zejména v třídění komunálního odpadu. Jsou motivovány nižšími poplatky za svoz odpadu v případě, že odevzdávají větší množství tříděného odpadu.

Tento systém funguje na principu evidence nádob určených na tříděný odpad, které jsou opatřeny čárovým kódem. Díky efektivnějšímu třídění a nižším poplatkům pak mohou obce nabídnout nemalé slevy na poplatcích za svoz odpadu i svým občanům.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí se soustřeďuje zejména na efektivní nakládání s odpady, pomocí kterého chrání přírodu i pro budoucí generace. Obce mohou využívat dotace sběrné dvory, rekultivaci starých skládek, kompostéry pro občany, svoz tříděného odpadu, svozovou a manipulační techniku nebo na sběrné dvory. Ještě stále máme v České republice krásnou přírodu. Pečujme o ni proto tak, aby si ji mohly užít i budoucí generace.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This