Na ochranu životního prostředí mohou obce využít dotace

Kompostéry

Životní prostředí je důležité jak pro nás, tak pro budoucí generace. Rodiny se často právě kvůli lepšímu životnímu prostředí stěhují z měst na venkov, kde je obklopuje příroda a jednotlivé obce se snaží o její maximální ochranu. Nyní si obce mohou zlepšit prestiž a zároveň ušetřit za svoz komunálního odpadu díky efektivnějšímu nakládání s odpady a využitím dotací.

Nakládání s odpady přímo ovlivňuje kvalitu životního prostředí. A za tuto činnost mají zodpovědnost jednotlivé obce. Od 1. ledna 2015 dokonce obcím vznikla povinnost nabídnout svým občanům možnost třídění biologického odpadu. Za porušení této povinnosti hrozí vysoké pokuty.

K efektivnímu nakládání s odpadem ale patří i třídění a následná recyklace odpadu, rekultivace starých skládek, sběrné dvory atd. Obce nyní mohou využít dotace na sběrné dvory, třídění odpadu, kompostéry (pro občany) či rekultivaci skládek v rámci operačního programu Životní prostředí, které je možné čerpat až do roku 2020.

Evidence množství odpadu

Čím dál tím více obcí v ČR zavádí efektivnější systém pro nakládání s odpady, který spočívá zejména v třídění komunálního odpadu. Jsou motivovány nižšími poplatky za svoz odpadu v případě, že odevzdávají větší množství tříděného odpadu.

Tento systém funguje na principu evidence nádob určených na tříděný odpad, které jsou opatřeny čárovým kódem. Díky efektivnějšímu třídění a nižším poplatkům pak mohou obce nabídnout nemalé slevy na poplatcích za svoz odpadu i svým občanům.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí se soustřeďuje zejména na efektivní nakládání s odpady, pomocí kterého chrání přírodu i pro budoucí generace. Obce mohou využívat dotace sběrné dvory, rekultivaci starých skládek, kompostéry pro občany, svoz tříděného odpadu, svozovou a manipulační techniku nebo na sběrné dvory. Ještě stále máme v České republice krásnou přírodu. Pečujme o ni proto tak, aby si ji mohly užít i budoucí generace.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This