Oplocení pozemku

Plot a oplocení pozemku
Plot

Oplocení pozemku a zahrady obytného domu patří k nezanedbatelným architektonickým detailům, které přispívají k celkovému dojmu domu. Stejně jako dům, tak i jeho detaily jsou odrazem doby, ve které žijeme, reprezentují architekta i majitele. O dobré i špatné příklady v našem okolí není nouze. Oplocení v sobě spojuje funkční i dekorativní rozměr, vymezuje a částečně chrání ohraničený prostor domu, a zároveň esteticky dotváří okolí.

V první řadě je třeba si důkladně promyslet, co všechno a jak oplotit, a zda přitom zcela nebo jen do jisté míry akceptovat původní prostředí lokality, kde bude plot stát. Některé oplocení se, vzhledem ke své podstatě, dá jen těžko nebo se vůbec nedá změnit. Oplocení mohou být z různých materiálů a rozmanitých tvarů. Plot mohou tvořit živé dřeviny, dřevěné fošny nebo latě, nebo kamenná a cihlová zeď, někdy kovové (litinové nebo ocelové průhledné mříže), drátěný plot i betonové tvarovky. Charakteru oplocení napomáhá způsob ukládání a vazby použitého materiálu, druh, struktura a textura kamene. Výška plotu závisí na podmínkách hlučnosti a prašnosti místa, kde se dům se zahradou nachází, a jeho výběr se přizpůsobuje terénním podmínkám a názoru majitele. Ohraničení zahrady je vnitřní a vnější. Vnější tvoří ochranu soukromí a bariéru před vstupem cizích lidí. Vnitřní má za úkol vytvářet funkční prostory a členit zahradu. Může oddělovat užitkovou a obytnou zahradu, hospodářskou část, oblast na hraní a relaxaci, zakrývat kontejner na smetí.

Okrajově z vývoje oplocení

Jednoduché zídky a ploty se objevily už velmi dávno, kolem prvních trvalejších lidských obydlí. Člověk začal na malých políčkách pěstovat obilí a jiné plodiny, a také chovat první domácí zvířata, a tak je potřeboval ohradit. Zvířata, aby mu neutekli a úrodu proti pošlapání. Na stavbu oplocení se tehdy používal materiál, který byl po ruce: proutí, větve, kusy dřeva, kámen. Vývoj plotů a zdí od té doby prošel kus cesty. Na oplocení se používaly nejrůznější ušlechtilé i méně pěkné materiály (včetně drátěného pletiva). Lidé milující tradice zůstávají stále věrni trvanlivému plotu jako výbornému výrazovému prvku a architektonickému detailu. Vzorem tvarů a nápadů oplocení, a stejně i tvorbou zahrad, může být Anglie, ne nadarmo z něj vzešel i první přírodní park vůbec.

Ploty, zdi, vrata a branky

Plot neslouží jen na ohraničení soukromého pozemku nebo na oddělení jednotlivých funkčních částí zahrady. Odpovídajícím způsobem vysoké ploty mají být ochranou proti nežádoucím pohledům zvenčí. Pro každý typ zahrady a vyhovující téměř každému vkusu lze v současnosti nalézt vyhovující řešení. Na venkov se hodí především dřevěné ploty. K rustikálnímu a venkovskému stylu bydlení patří přírodní dřevo, někdy zušlechtěné nátěrem. V různých evropských zemích se na venkově v rovinatých a pobřežních oblastech používají bílé dřevěné ploty, které velmi dobře vypadají ve spojení s cihlovými neomítaným domy. Do venkovského prostředí se hodí i romantické proutěné ploty. Ve městě se dřevěné ploty občas nahrazují kovem. Pod plot je běžná podezdívka a mezi jednotlivá pole plotu se dávají sloupky. Špice sloupků mohou být umělecky ozdobené dekorativním prvkem nebo žardiniéry.

Dřevěné ploty

Laťkové nebo sloupkové ploty působí podle nátěru přírodně nebo decentně. Stupeň průhlednosti závisí na způsobu a hustoty řazení latěk. Velmi úzké a blízko u sebe postavené laťky působí subtilněji. Tyčové ploty bývají jen nízké, a tak nepředstavují v pravém slova smyslu žádnou ochranu. Odedávna se používaly na obehnání pastvin. Ploty se šikmým křížovým laťováním jsou vhodné pouze na ohraničení. Vkusnější jsou diagonální mřížové konstrukce s malými oky nebo úzké lišty v rámu, které vypadají snadněji. Pletené ploty se vyrábějí z tenkých lamel, z vrbového nebo olšového proutí. nebo z bambusových tyčí. Ploty mohou být pletené vertikálně i horizontálně. Přestože tento plot tvoří výbornou ochranu proti pohledům zvenčí, hodí se k zahradám přírodního typu. Na zvýšení intimity je možné chodíval takový plot postavit z vnitřní strany ještě živý plot.

Kovové a drátěné ploty

Ploty z kovových prutů, zejména pokud jde o umělecky kované prvky, spojují v sobě ozdobnou a ochrannou funkci. Drátěné a kované mříže jsou vhodnou podporou pro popínavé a plazivé rostliny, jako je vinná réva nebo šípková růže. Moderní ploty z poplastovaného drátu nevyžadují žádnou péči, jsou pevné. Pro svou jednoduchost a průhlednost nechávají vyniknout zahradu či dům v plné kráse. I když jsou spíše nenápadné, mohou být v některých provedeních i ozdobou zahrady.

Živé ploty

Pěstování živého plotu, zvláště tvarovaného, ​​je proces, který je poměrně náročný a trvá roky. Základem úspěchu je správné udělaná výsadba a řez živého plotu. Důležité jsou nejen výška, šířka a rychlost růstu, nároky na světlo, teplotu, půdu a vláhu, ale svou roli má také velikost a barva listů nebo jehličí. Živé ploty mohou být různé výšky. Krásný vysoký formální plot (upravený do geometrické linie) je možné vypěstovat z rostlin jako tis (Taxus baccata), zerav (Thuja occidentalis) nebo borovička (Juniperus). Vysoký živý plot chrání dobře zahradu před větrem. Z opadavých stromů, jejichž vzhled se během roku zajímavě mění, se dá také vypěstovat živý plot. Nejvhodnější jsou habr (Carpinus betulus), buk, lípa, javor a hloh (Crataegus sp.). Habr a buk jsou zajímavé, protože jim na zimu zůstane v koruně velká část uschlého listí, které zaručí neprůhlednost. Stálezelené keře, jako například zimolez lesklý (Lonicera nitida) nebo rododendrony, jsou v zahradě atraktivní, přestože nenarostou až do takových výšek jako předchozí druhy.

Při zakládání nižšího stříhané živého plotu je jednodušší výběr. Výborně se na ně hodí ptačí zob (Ligustrum vulgare), opadavé, stálezelené dřišťály (Berberis) a zimolezy, Ohraničením trvalkového a bylinkového záhonu nízkým plotem se dosáhne příjemný kontrast, na který poslouží i tvarovaná levandule, tymián a jiné voňavé keře. Živým plotem se může stát i hustý porost břečťanu, který lze stříhat nebo jej můžeme nechat volně růst. Stále se dostatečně nevěnuje pozornost smíšeným živým plotům – tapiserie. Vytvářejí se kombinací dvou až tří druhů, minimálně v metrovém odstupu střídaných dřevin. Osvědčená je kombinace habr – tis – hloh. Používají se stálezelené a opadavé dřeviny, které se dají efektně doplnit kvetoucími druhy nebo rostliny s plody.

Při plánování neformálního volně rostoucího živého plotu se nabízí širší výběr listnatých a jehličnatých keřů a drobnější stromy jako například javor, okrasné jabloně, smrky, borovice a jiné. Výběr je třeba přizpůsobit prostředí. Na venkově se dává přednost domácím druhům, ve městě nebo při nekonvenční architektuře domu se dá experimentovat.

Několik technických rad k tématu živý plot. Množství kusů na jeden metr živého plotu se řídí zásadami:

  • na výšku 40 cm třeba 5 – 6 kusů;
  • na výšku 40 – 60 cm je třeba 4 – 5 kusů;
  • do 120 cm 3 kusy;
  • nad 4 m jen 2 kusy.

Vrchol živého plotu by měl mít tvar plochého a nebo segmentového oblouku, aby na něm v zimě nezůstával sníh. Živý plot roste do své konečné výšky minimálně 5-7 let. Teprve když se stanou výsledky práce na plotě zřetelnější a trvalejší, živý plot se stává potěchou pro své okolí.

Zdi

Zdi mají při dnešním způsobu husté výstavby v městských podmínkách zvláštní půvab. Zdi oddělují jednotlivé parcely zleva i zprava a někdy i zepředu. Při malých pozemcích tak nepřichází v úvahu prostorově náročná výsadba. Zeď se zazelená popínavými rostlinami, a tím se vnitřní prostor opticky zvětší. Některé zdi v zahradě mají úkol členit a jiné jsou opěrné pro terasy. Velmi pěkný může být příklad oplocení ve formě velkých balvanů zkombinovaných dřevěnými palisádami. Kamenné nebo cihlové zdi mohou mít podobně jako ostatní typy plotů různou výšku. Bývají ozdobené trsy kapradin nebo břečťanem, někdy skalničkami. Někdy jsou spíše symbolické a slouží k vizuální oddělení soukromého pozemku od veřejného. Mohou se kombinovat s dřevěnými nebo kovovými částmi a někdy i s keři.

Kamenné nebo cihlové neomítané zdi se nechávají působit na okolí svou skladbou. Cihlové zdi mohou mít sloupky a podezdívku, přičemž výplň mezi sloupky je dřevěná nebo kovová. Pokud se to hodí, mohou se dát nad části plotu romantické stříšky se taškami. Někdy je třeba oddělit zahradu vyšším plným omítnutým zdí. Dynamiku zahrady ovlivní nika s plastikou nebo fontánkou v zdi. Opěrné zdi jsou prvky, které se mohou uplatnit v mnoha zahradách. Malé výškové rozdíly vzniknou snadno i v původně rovném terénu, kde se zdi mohou využít. Zdi mezi pozemky, zdi garáže, na terasách a vnitřních dvorech by se měli pěkně zazelenit kvetoucími nebo voňavými popínavými rostlinami. Mezi zdí jsou zajímavým a vysoce estetickým prvkem suché zdi, které jsou z lomového kamene ukládaného bez malty. Na vytvoření takového zdi je vhodná břidlice, střešní tašky, hranaté a polní kameny a jiné.

Na co nezapomenout při tvorbě plotu

Jednoduché ploty vypadají lépe, když se doplní popínavými rostlinami, ale plotům, které jsou samy o sobě ozdobné, stačí bodové zasazení rostlin. Průhledné ploty zvětšují zahradu. Vhodné je, pokud je plot dolů více uzavřený a ve výšce očí otevřený. Kovové mříže působí elegantněji a odlehčeněji než dřevěné ploty. Dřevěný plot by měl být, pro zvýšení trvanlivosti, naimpregnován pod tlakem. Konce dřevěných kůlů a latěk musí být zešikmené nebo zaoblené, aby na nich nestála voda. Dřevo se v žádném případě nesmí dotýkat země, protože jinak nasákne vodu a začne hnít.

Vrata a brány

Obojí jsou součástí oplocení. Zatímco branka slouží na přechod lidí, vraty procházejí auta do garáže nebo alespoň na pozemek. V některých případech jsou branky i vrata integrované do oplocení tak, že nejsou vidět, ale spolu s oplocením tvoří jednolitý celek. Brány mohou být otevírací nebo posuvné. Posuvné jsou výhodné, pokud na pozemku není dost místa pro otevírání vrat. Systém posuvných vrat může být mechanický nebo elektronický, ovládaná přímo na dálku. Oplocení celého pozemku kolem domu a zahrady může být různě vysoké. Zepředu je optimální výška a z boků od sousedů může být plot vyšší. Pokud je zahrada malá, vyšší plot je nevhodný, neboť jím se plocha zahrady ještě zmenší. Plot nemusí být kolem celé zahrady z jednoho materiálu. Je dobré někdy vystřídat dva materiály. Velmi působivá je kompozice plného zdiva s nepravidelnými oblými otvory, vyplněnými kovanou mříží. Každý plot má “vlastní tvář” a proporci, kterou jí propůjčují materiály, velikost, textura a struktura, barvy a jejich četné kombinační možnosti.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This