Oplocení zahrady

Oplocení zahrady

Nejvýznamnější funkcí oplocení je odnepaměti ochrana pozemku a majetku na něm. Kromě toho vymezuje plochu a svou výškou zvýrazňuje pozemek v prostoru. Je důležitou součástí zahrady, zejména v její vstupní části. Vytváří první dojem před vstupem na pozemek a opticky odrazuje nebo zve návštěvníka. Může podtrhnout stavbu domu nebo – při nesprávném výběru koncepce, formy či materiálu plotu – její architekturu potlačit.

Oplocení ve vstupní části má zároveň i technické a provozní funkce, kterým se musí řešení podřídit. Při konstrukci oplocení je nejnáročnější najít správné proporce mezi jeho estetickou působivostí a praktickou funkcí.

Výběr oplocení

Oplocení je liniová stavba; vzhledem ke své délce je finančně náročná. Její hlavní funkcí zůstává vymezení a ochrana pozemku, ale je rozdíl, zda nás dělí od rušné veřejné komunikace, sousedů nebo zemědělské krajiny. Na oddělení od veřejného prostoru ulice nebo od komunikace vybíráme pevný, masivnější a estetický plot korespondující s architekturou domu. Důležitý je zde estetický vzhled plotu i brány a branky, neboť vzhledové působení má nezastupitelnou úlohu při vstupu na pozemek. Od sousedů nás může oddělovat i drátěný nebo pletivový plot. Na hranici pozemku s krajinou postačí i živý plot.

Možnosti řešení oplocení jsou mnohostranné a výběrem materiálu se dají přizpůsobit každé situaci. Výběr vhodného typu si třeba předem rozvážit, neboť charakter plotu ovlivňuje určitou část vnitřního prostoru pozemku a zahradní plochy. Vysoký plot může značnou část plochy stínit, zejména ráno a podvečer, na jaře a na podzim. Zároveň je třeba zvážit, zda má mít plot jednotný charakter v celé své délce nebo ho přizpůsobíme osobitým podmínkám daného místa a sestavíme z dražších a levnějších částí.

Styl oplocení

Styl oplocení, jeho celkové ztvárnění je výsledkem výběru použitých materiálů, vzájemného poměru částí, rytmu jejich opakování i střídání, měřítka samotné stavby i vztahu k domu i okolí. Vyvážená kombinace zmíněných aspektů vytváří estetické působení oplocení dovnitř pozemku i navenek. Plot je totiž vnímán nejen zevnitř, ale i zvenčí, proto je třeba vzít v úvahu jeho spolupůsobení s charakterem domu, resp. působení v širších krajinných vztazích, což je zvláště důležité při okrajových pozemcích. Vstupní část, vnímanou zpravidla z ulice, přizpůsobujeme architektuře domu, ale některé aspekty (např. výšku) je vhodné sladit se sousedními objekty.

Rozměry oplocení

Vzhled a účelnost oplocení závisí na použitém materiálu, různých detailech konstrukce a jeho výšky. Při rozhodování o výši oplocení je třeba dodržet proporcionalitu mezi velikostí zahrady a domu. Délka plotu je dána obvodovou délkou parcely, ale výše závisí na jeho účelu. Oplocení do výšky 1 m je nenápadné a při vhodné výsadbě ho téměř nezpozorujeme. Ochranný účinek je nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvoří jasné ohraničení, ale ještě nepřekáží oku. Plot nad 150 cm působí prostorotvorně a při výšce nad 190 cm je již pohledovou bariérou. To je výška, která již velmi zvedá náklady na realizaci i nároky na stabilitu konstrukce. Ideální je výška 150 až 180 cm (působí i jako zábrana proti přeskočení velkého psa). Pokud tato výška nestačí jako pohledová zábrana (pokud je dům na svahu a plot na úpatí), je vhodné doplnit oplocení v exponovaných úsecích výsadbou živého plotu.

Typy oplocení

Základními typy oplocení, které se liší svým působením, jsou neprůhledné, průhledné a kombinované (poloprůhledné) oplocení. Neprůhledné oplocení je obvykle zděné z různého materiálu – lomového kamene, cihel – nebo provedeny z litého betonu či různých prefabrikovaných dílců nebo tvarovek. Povrchovou úpravu může představovat omítání, spárování, obkládání nebo nátěr (barevný, plastový – marmolit). Toto oplocení může částečně zakrývat stavbu domu. Zevně působí bariérově, uvnitř prostoru vytváří intimitu, ale při větší výšce stíní zahradu (zejména v koutech). Výborně chrání proti prachu, emise z dopravy a hluku, a pohledem zvenčí. Je masivní, nákladné a trvanlivé, šířkově zabírá dost místa (podle použitého materiálu 20 až 50 cm). Neprůhledné oplocení může být vytvořeno i hustým porostem vhodných dřevin – živým plotem (střiženým i nestříhaný). Je ještě širší, zabírá 50 až 100 cm.

Průhledné oplocení je konstrukčně vytvořeno ze subtilního materiálu: z kovových nebo dřevěných tyček ve zřetelně vymezených vzdálenostech i drátěného pletiva. Průhledné výplně jsou zavěšeny na masivnějších nosných sloupcích zapuštěných do země. Toto oplocení zabírá velmi málo (šířkového) místa. Jeho výhodou je, že nezakrývá stavbu, působí lehce a nestíní pozemek. Nezabraňuje přístupu na pozemek drobným zvířatům (pokud není důkladně zapuštěné do země). Nechrání před exhalacemi, prachem, hlukem ani pohledy. Při použití drátěného pletiva je nejlevnější. Dá se dobře kombinovat s živým plotem nebo porostem z popínavých dřevin, které zajistí neprůhlednost. Kombinované oplocení se skládá z neprůhledné linie a průhledných výplní. Neprůhlednou část tvoří podezdívka a sloupky a průhledné výplně mohou být z různých materiálů – ze svisle kladených dřevěných latěk nebo z kovových profilů, vodorovně umístěných dřevěných prken, drátěného pletiva v rámu nebo samonosného, ​​keramických plotovek apod. Poloprůhledný typ oplocení je velmi vhodný pro oddělení veřejného a soukromého prostoru ve vstupní části pozemku.

Proporce oplocení

Pro estetickou působivost oplocení je důležitá správná proporcionalita dána vzdáleností mezi jeho nosnými prvky – sloupky -, která působí jejich pravidelným opakováním rytmizujícím. Vhodná je délka 200 až 250 cm, která se hodí i na členění nebo dělení stejných částí při celozděném plotu. Délka jednotlivých polí (u plotu s podezdívkou) má být v poměru k výšce, nejlépe v poměru 3: 2 nebo 3: 1. Poměr výšky sloupku a výšky podezdívky je také 3: 1 nebo 3: 2, pokud chceme zvýšenou zděnou částí více izolovat prostor od ulice.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This