Plot kolem domu

Plot

Téma “kolem domu” dnes naplníme doslovně. Asi nebude těžké uhodnout, co se kolem domu nejčastěji vyskytuje? Může to být ze dřeva, plastu, kovu, kamene, zděné nebo drátěné. Většinou to odděluje náš majetek od cizího a dotváří image celé stavby, okolního pozemku nebo třeba i předzahrádky u paneláku. Uhodli jste, o čem je řeč?

Úvodní hádanka určitě byla snadná. Ano, řeč bude o plotě, jeho různorodých podobách, materiálech a o tom, jak oplocením nepokazit architekturu a okolí. Oplocení pozemku však není věc dobré vůle majitele. Tuto povinnost ukládá zákon o sousedském právu, který stanoví povinnost oplotit pozemek v souvisle zastavěné obci. Majitel zastavěného pozemku nebo pozemku využívaného pro podnikatelské účely je povinen na požádání majitele sousedního pozemku oplotit svůj pozemek na společné hranici. Pokud jsou již oba pozemky zastavěné nebo jejich majitelé využívají na podnikání, musí se zainteresovaní dohodnout na společné výstavbě oplocení, které bude stát na hranici obou pozemků. Náklady přitom nesou rovným dílem. Úvodní řeč paragrafů máme tedy za sebou a můžeme pokračovat.

Funkce plotu

Historie lidstva jen dokazuje opodstatněnost oplocení a jeho základní funkci – oddělit soukromý majetek od veřejného prostranství nebo majetku sousedů. Od primitivních, ale funkčních bariér, ohrad nebo zátarasů přes masivní obranné hradby a monotónně kilometry pletiva nedávné minulosti se sortiment oplocení dostal až k současné podobě, která nabízí množství variabilních řešení. Vedle základní funkce tak ploty i nadále ochraňují soukromí a majetek. Samozřejmě, že různá řešení přinášejí i různé stupně ochrany. Proto je třeba předem popřemýšlet, zda bude stačit subtilnější, nižší a elegantnější plot kolem domu, chaty či pozemku, nebo je třeba chránit to, co je důležité, razantnějším a masivnějším způsobem, dokonce i před pohledy kolemjdoucích.

Důkladné uvážení je namístě i z toho důvodu, že plot plní ještě další, estetickou funkci. Proto je důležitý vkus budoucího uživatele, který rozhoduje o jeho konečné podobě. Nejen sám o sobě by měl působit příjemně, ale zejména v kombinaci se stavbou a jejím bezprostředním okolím by měl být plot, vedle všech ostatních funkcích, i estetickým prvkem. Měl by přirozeně dotvářet charakter architektury a materiálem, konstrukcí nebo barvou by neměl rušit okolí. V řadové zástavbě by se sousedé měli snažit harmonicky dotvářet charakter ulice a ploty jsou v tomto směru také důležité. Architektura budov totiž může dokonale splývat do jednoho příjemného celku, ale pokud každé oplocení, symbolicky řečeno, “kope” samo za sebe, estetický dojem se jednoduše ztrácí.

Jak na to

Konstrukci plotu tvoří tři hlavní části: základy, pilíře nebo sloupky a výplň samotného plotu. Jednotlivé části se vzájemně ovlivňují. Charakter a vlastnosti materiálu, který se použije na výplň plotu, určují nároky na nosné sloupky nebo pilíře. To, zda využijete subtilnější konstrukční řešení, nebo masivnější kovaný či zděný plot, zase ovlivňuje mohutnost a hloubku základů. Aby plot mohl efektivně plnit své funkce, musí mít jeho konstrukce a materiál dlouhou životnost, stabilitu, odolávat proti nepříznivým vlivům počasí, proti chemikáliím, plísním, houbám a plevelům, ale i proti mechanickému poškození. Prvořadý je kvalitní základ.

Způsob budování základů pod oplocení závisí na vybraných konstrukčních materiálech, výšce a tloušťce plotu, od podnebí i prostředí, kde bude stát. Hlavní zásadou je budování základů až do nezámrzné hloubky. V klimaticky náročnějších oblastech se tato hloubka pohybuje od 1,2 do 1,4 m. Tloušťka základů zase musí odpovídat charakteru oplocení. Pokud bude váš dům lemovat betonová nebo cihlová zeď, případně plot z betonových tvarovek , adekvátně masivní musí být i základová vrstva. Kvalitními základy předejdeme nepříznivým vlivem působení vody ve všech skupenstvích, ale například i otřesům při frekventovaných komunikacích, které mohou způsobit praskání základů, vytváření trhlin a vychylování oplocení ze svislé roviny.

Ploty a zdi se často staví ve svazích a zde opět přicházejí na řadu kvalitní základy. Musejí vyrovnávat tlak zeminy, často znásobený větrem, stékající povrchovou vodou nebo mechanickým zatížením osobami. V takovém případě je důležité i odvodnění pomocí drenáže nebo povrchovou úpravou, aby plot nebyl permanentně podmáčený. Základy pod sloupky nebo pilíři by měly být pevnější než pod částmi, kde se bude nacházet výplň budoucího plotu. Důležité je, přirozeně, i to, zda je výplň kotvena na sloupky horizontálními nosnými lištami s výplní, nebo napínána mezi ně jako pletivo. Jelikož zde působí rozdílné síly a tlaky, jsou i rozdílné požadavky na základy sloupků či pilířů. Vzhledem k zmíněné technické skutečnosti doporučujeme konstrukci vašeho budoucího oplocení konzultovat s odborníky. Pak můžete bez obav rozhodovat o charakteru nadzemní části plotu.

Alchymie kolem sloupků

Když už máte připravené kvalitní základy, první předpoklad dlouhé životnosti a stability oplocení, můžete začít budovat sloupky nebo pilíře. I při jejich stavbě byste měli dát pozor na několik důležitých zásad. Pokud jste se rozhodli pro dřevo, musíte počítat s tím, že je to materiál, který vyžaduje velkou péči. Už při jeho ukotvení do základu je třeba ochránit část sloupku, která bude pod zemí, proti vlhkosti a s ní souvisejícím plísním, hnilobě, houbám a pod. Zde se uplatní kvalitní impregnace dřeva a osvědčeným trikem je například i plochý kámen pod sloupkem nebo kovová “bačkora”, které dřevo do určité míry ochrání před zmíněnými problémy. Musíme však udržovat i dřevo nad zemí. Rovněž by se mělo impregnovat a ošetřit kvalitním nátěrem proti škůdcům, plísním, vlhkosti a UV záření. Ocelové sloupky se musí dobře ukotvit. V místě kontaktu se základovým betonem by se neměl nanášet žádný nátěr, aby se ocel a beton lépe spojily. Důležité je i ukončení sloupku, aby se v dutých konstrukcích nehromadila voda. I zdění pilířů má svá pravidla. Například u cihel je důležitý způsob jejich ukládání na vazbu. Ať už využíváte cihlu nebo jiný zdící materiál, třeba dodržet přesnost, abyste se později nemuseli omlouvat sousedům se slovy: “čím křivější, tím směšnější”. A neměli byste zapomínat ani na kotvící prvky, které budou sloužit k připevnění výplně plotu.

Materiály a jejich kombinace

Stačí se jen rozhlédnout v zastavěné čtvrti rodinných domů a na první pohled je jasné, že plot je široký pojem. Rozmanité tvary, velikosti, tloušťky a zejména materiály. Je si z čeho vybírat. Právě od charakteru stavby a okolí by mělo záviset, zda se rozhodnete pro betonové nebo zděné sloupky zkombinované s výplní z jiných materiálů, pro jednoduchou konstrukci na bázi kovu, dřeva či plastu, nebo vás osloví živý plot. Trh nabízí mnoho kvalitních řešení. Estetická hodnota plotu se úměrně zvyšuje s citlivým architektonickým nebo materiálovým propojením s budovou. Pokud harmonicky spojíte například podkroví obložené dřevem s dřevěnou výplní plotu nebo kamenný sokl vašeho domu s podobnými pilíři oplocení nebo podezdívkou, určitě bude celek působit komplexnější a krásnější.

Plast, kov a poplastovaný kov

Moderní plastové ploty nebo poplastovaný kov vám ušetří námahu při údržbě. Jsou to téměř bezúdržbové materiály, které stačí jen jednoduše umýt. Kovové ploty upravené velmi přilnavým plastem pomocí fluidní metody, při níž zaniká rozhraní mezi plastem a kovem, zaručují vysokou životnost. To se týká kompletního sortimentu, od sloupků a výplně až po branky a doplňky. V minulosti kovové pletivové ploty nepůsobily příliš esteticky, ale dnešní produkce s kvalitní povrchovou úpravou, s možností výběru barev z dvou set druhů RAL palety, s různými typy pletiv se zajímavými prvky je už úplně něco jiného.

Plastové ploty z lisovaného PVC jsou také elegantním a poměrně jednoduchým řešením. Jejich montáž není tak náročná jako například u plotů se zídkami. Díky tvarovým variacím a barevné povrchové úpravě jsou vhodné pro více typů zástavby, dokonce i jako doplňky do zahrad, k bazénům a pod. Zvolit si můžete i povrchovou úpravu imitující dřevo, podobně jako u plastových oken. Snadná údržba je také výhodou. Třeba jen dát pozor na to, aby se povrch mechanicky nepoškodil nebo se nedostal do styku s agresivními chemikáliemi. Pokud se tak stane, pomůže už jen výměna.

Kovářské řemeslo stále aktuální

Dlouhou tradici mají u nás i kované ploty a brány. Je to specifický sortiment, který není vhodný pro každou realizaci, ale na správném místě dokáže ještě více dotvořit styl stavby, kterou chrání. Kované ploty a brány vyžadují kvalitní základy a ukotvení, protože jsou velmi těžké, ale mají velmi dlouhou životnost a vysokou estetickou hodnotu. Kovaný plot jednoznačně vystihuje vkus uživatele a díky moderním technologiím má opodstatnění i v 21. století. Dá se povrchově upravit zinkováním nebo barvením, čímž získá požadovanou patinu, která zvýší jeho estetickou hodnotu. Pokud plánujete zaujmout a zatraktivnit své bydlení takovým způsobem, dejte si pozor na imitace v podobě průmyslových pseudokovaných výlisků. Jsou sice cenově výhodnější, ale není to originál. Kovové ploty však nemusí vždy imitovat kovářské řemeslo. Na trhu jsou oplocení z kovu, které také mohou efektně zapadnout do prostředí. Jednoduché vodorovné nebo vertikální linie bez ornamentálních prvků s kvalitní povrchovou úpravou jsou jednodušším i ekonomicky méně náročným řešením.

Funkční přírodní bariéra

Stylově působí i tzv. živé ploty. Můžete si vybrat buď jehličnany, nebo listnáče, tedy stále zelenou podobu živého plotu nebo jeho měnící se image podle ročních období. Jsou však i některé druhy “listnáčů” s označením sempervivens, tedy stálezelené. Živý plot lze vytvořit i kombinací s umělou bariérou. Různé popínavé rostliny, ale i dřeviny dokáží elegantně využít například plot z pletiva jako stabilizační prvek. Na původní plot, který slouží jako bezpečnostní překážka, se tak navrství ještě estetická plocha zeleně. Téma živých plotů je však velmi široké. Dilema o tom, jakou dřevinu nebo keř, do jakého prostředí, půdy a podnebí, vyřešíte buď pomocí odborné literatury, nebo ve spolupráci s odborníkem. Už z označení tohoto druhu oplocení však vyplývá péči, kterou vyžaduje. Proto je třeba si předem rozmyslet, zda budete mít dost trpělivosti. Někdy totiž dělá uživatelům problémy i drobná úprava stříháním nebo shrabaným spadaného listí. Pak se půvab takového plotu tak trochu vytrácí.

Doplňky a servis

V minulosti byly stavebníci více zvyklí na individuální a často svépomocnou výstavbu. Ploty nevyjímaje. Byla taková doba. Dnes je možnost realizace svých snů o bydlení o něco jednodušší díky tomu, že producenti materiálů a technologií již nabízejí ucelené systémy téměř ve všem. Proto se nemusí shánět potřebné doplňky, drobné součásti nebo materiály. Na první pohled se ploty zdají jako celkem jednoduchá skládačka. I v tomto segmentu je však mnoho detailů usnadňujících montáž, prodlužujících životnost a znásobujících estetický dojem.

Nabídka technických i dekoračních doplňků závisí na použití plotu. Jiná je v případě rodinných domů, jiná při sportovištích, průmyslových objektech apod. Ale všude mají své opodstatnění. Pokud se spolehnete na skutečné profesionály, nebudou považovat za neobvyklé, pokud požádáte o vypracování cenových kalkulací ve více verzích či stavbu plotu na klíč s konkrétním zaměřením na místě, kde bude příští plot stát. Rovněž by měl být samozřejmostí i záruční a pozáruční servis. Ani oplocení už dnes není levnou záležitostí, proto by měly být všechny tyto služby k dispozici. Nedejte se odbýt tvrzeními, že něco není možné. Vy si za svůj plot zaplatíte a měl by sloužit, dokud jeho opravu nebo výměnu nebude moci zaplatit další generace, které bude záležet na tom, jak to vypadá kolem domu.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This