Povodňové a havarijní plány jsou povinností, která zachraňuje životy

Povodeň
Oznámkuj článek

I když naši malou zemi přírodní katastrofy jako jsou tornáda nebo zemětřesení netrápí, i my zde bojujeme s přírodním živlem, díky kterému spousta lidí přijde o majetek, čtyřnohé přátele, nebo dokonce své příbuzné. K rychlému řešení těchto nepříjemných situací, ochranu majetku, života i zdraví, slouží povodňové a havarijní plány.

I naši zemi sužují nepříjemné živelné události. Lidé u nás každým rokem bojují s vodou, která se vylévá v z břehů a ničí jejich domovy. Zabránit velké vodě není možné. Ale ochránit to nejdůležitější – zdraví a životy – možné je. Značný podíl na ochraně majetku, lidských životů i přírody mají havarijní a povodňové plány.

Povodňové plány

Povodňový plán je povinným dokumentem pro obce a města, ve kterých hrozí nebezpečí povodní. Tato povinnost se ale týká i vlastníků nemovitostí, které se nachází v povodňových oblastech. Dokument pak má k dispozici povodňová komise, která díky zde obsaženým informacím může v případě krizové události okamžitě jednat. Nechybí zde důležité kontakty, vymezení oblastí i evakuačních tras.

Havarijní plány

Havarijní plány se pak týkají všech uživatelů závadných látek ve větším rozsahu a uživatelů těchto látek, kteří mohou manipulací s nimi ohrozit povrchovou nebo podzemní vodu. V havarijním plánu je jednoznačně vymezené území, kterého se toto nebezpečí týká. Dále zde nechybí vymezení objektů a uživatelů závadných látek, informace o možném ohrožení povrchových i podzemních vod, popis možných odtoků závadných látek a kontakty na subjekty, které jsou zodpovědné za odstraňování havárií.

ENVIPARTNER s.r.o.

Týká se vás vypracování povodňového či havarijního plánu? Tyto dokumenty dle platné legislativy pro vás zpracuje například společnost ENVIPARTNER s.r.o. V případě povodňových plánů je zde i možnost zpracování dokumentace v digitální podobě.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This